КРОВНИ ГРАДИНИ – Зелени покриви во градот

Кровна градина или покривна градина е градина која се наоѓа на покривот…