Зелени кровови: Примена на овој тип на градини

Кровните градини можат да заштедат многу енергија. Најприменливи се на преработувачките капацитети…

Како се проектираат и изведуваат зелени кровови или кровни градини?

Зелените кровови или кровни градини претставуваат кровни конструкции кои се прекриени со…