Како се проектираат и изведуваат зелени кровови или кровни градини?

Зелените кровови или кровни градини претставуваат кровни конструкции кои се прекриени со…

Романија воведува зелени градини на новите деловни згради

Концептот на зелена канцеларија претставува практичен систем за управување со животната средина…