Јапонски јавор Acer palmatum ‘Bloodgood’

Јапонскиот јавор од видот Acer palmatum ‘Bloodgood’ претставува листопадно мало дрво или…

Дрвјата – предизвик во пејзажната архитектура

Урбаниот живот и бесконечната трка по подобар живот ги оддалечи луѓето од…

ЈАПОНСКИ ЈАВОР

Јапонскиот јавор (Acer japonicum) веќе станува неизоставен дел од секој двор, поради…