ПУРПУРНА МАГНОЛИЈА

Магнолија (лат. Magnolia) е назив на родот дрвенести растенија од истоимената фамилија…

ОЛЕАНДЕР – МЕДИТЕРАНСКА БИЛКА

Олеандерот (лат. Nerium oleander) претставува зимзелена грмушка која со своите цветови секогаш…