ПУРПУРНА МАГНОЛИЈА

Магнолија (лат. Magnolia) е назив на родот дрвенести растенија од истоимената фамилија…