Одгледување на бонсаи во зимски услови

Зимскиот период е време кога растенијата мируваат, меѓутоа тоа не значи дека…