НАРЦИС: Начини на одгледување

Нарцис (лат. Narcissus) е род од фамилијата на кокичиња. Обединува 60 вида…

ЛАЛЕ: Начини на одгледување

Лалето (лат. Tulipa) е тревесто луковичесто многугодишно растение кое потекнува од Мала…

ГЛАДИОЛА – ЛЕТНА КРАЛИЦА

Гладиолата спаѓа во групата на луковичести едногодишни или повеќегодишни растенија, во фамилијата…