Успешно одгледување на кактуси и сукуленти во зимско-пролетниот период

За успешно напредување на сукулентите се потребни светлина, топлина и воздух. Тие…

Како правилно се размножуваат кактусите и сукулентите?

Најдобриот начин за размножување на кактусите и сукулентите зависи од видот на…