ЈП „Паркови и зеленило“ со свое учество во „Денови на пролетта – Денови на екологијата“

ЈП „Паркови и зеленило“ се вклучи со свој допринос во реализација на…