Дали уредувањето и одржувањето на дворот е напор или задоволство?

Може да се рече дека денес сите сакаат да имаат убаво уреден…