Како се произведуваат украсни дрвја и грмушки во расадници?

Расадниците се посебно определени површини на кои преку специјални агротехнички мерки и…

Зелен катастар на Град Скопје: Попишани 65.844 дрвја и 28.395 грмушки

Зелениот катастар овозможува податоци за јавните зелени површини, од типот, обем и…

Есента – идеален период за размножување на декоративните грмушки

Есента е идеално време да ги размножете декоратвните грмушки и дрвја и…