Прогласени победниците за најголем придонес за заштита на животната средина 2018

Градот Скопје ги избра најдобрите на јавниот конкурс за избор на најеколошка…

Објавен конкурсот за најголем придонес за животната средина за 2018 година

Во рамките на традиционалната акција „Денови на пролетта – Денови на екологијата“,…