Како скандинавците ги украсуваат своите домови за Божиќ и Нова Година?

Скандинавските земји имаат еден посебен стил на украсување на домовите за Божиќ…