Начини на производство на луковичести растенија?

Луковичестите растенија го добиле името поради задебелениот подземен дел (луковица), кој на…