ФИТОНИЈА: Билка за терариуми

Фитонијата (лат. Fittonia) е лисно-декоративно, нискорастечко растение кое многу добро успева кога…