ФРЕЗИЈА – Симбол на невиност и пријателство

Фрезијата (лат. Freesia) потекнува од Jугоисточна Африка. Припаѓа на фамилијата Iridaceae. Има…

ПЕРУНИКА – Магичен цвет

Перуниката (лат. Iris) спаѓа во групата на луковичести растенија, но се одгледуваат…

КРИН: Најомилено цвеќе за во вазна

Кринот (Lilium) претставува луковичесто растение кое води потекло од југозападна Азија од…

НАРЦИС: Начини на одгледување

Нарцис (лат. Narcissus) е род од фамилијата на кокичиња. Обединува 60 вида…

ЛАЛЕ: Начини на одгледување

Лалето (лат. Tulipa) е тревесто луковичесто многугодишно растение кое потекнува од Мала…

ГЛАДИОЛА – ЛЕТНА КРАЛИЦА

Гладиолата спаѓа во групата на луковичести едногодишни или повеќегодишни растенија, во фамилијата…