Бел бор (Pinus sylvestris) │ Декоративно дрво од кое се добива етерично масло

Дрвото од бел бор се употребува за производство на фурнир, за производство…