Booking.com

Стаклените вази може да се произведат по оригиналниот метод на производство: повеќеслојно или мозаик стакло, со примена на бои или со глазирани обоени метали, со употреба на различна опрема и со преливање на бои, гравирање или мат.
Денес, посебно се популарни стаклените вази со геометриски облици. Во повеќето случаеви тие се наполнети со некои занимливи украси: морски школки, сушени цветови, мов…

 

Loading...