ПЕРУНИКА – Магичен цвет

Перуниката (лат. Iris) спаѓа во групата на луковичести растенија, но се одгледуваат…