ПЕРУНИКА – Магичен цвет

Перуниката (лат. Iris) спаѓа во групата на луковичести растенија, но се одгледуваат…

ГЛАДИОЛА – ЛЕТНА КРАЛИЦА

Гладиолата спаѓа во групата на луковичести едногодишни или повеќегодишни растенија, во фамилијата…