ФРЕЗИЈА – Симбол на невиност и пријателство

Фрезијата (лат. Freesia) потекнува од Jугоисточна Африка. Припаѓа на фамилијата Iridaceae. Има…

КАЛА – ОТМЕНОСТ ВО ДОМОТ

Калата (Zantedeschia) е барско растение што потекнува од мочурливите подрачја на Африка,…